Пісня про Нібелунгів» як вираження феодально-рицарської ідеології.

В основу «Пісні про Нібелунгів» лягли події і легенди часів середньовіччя, епохи великого переселення народів,- завоювання Європи гуннами на чолі з Аттілою (Етцелем) в V ст. Невідомий талановитий поет майстерно поєднав у своєму творі два цикли народних переказів, що існували ще з VI ст.: історію трагічного шлюбу нідерландського королевича Зігфріда й бургундської королівни Крімгільди та історію загибелі королівства, заснованого на початку V ст. східногерманським племенем бургундів із столицею в місті Вормсі, яке 436 року захопили гунни. Загинули не лише герої, а й народ та держава. Автор засудив жорстокість феодальної суперечки, тих вчинків, які принесли горе народу.

14. Зображення звичаїв німецького рицарства, традицій і настроїв Пісня про Нібелунгів» як вираження феодально-рицарської ідеології. німецького середньвіччя у «Пісні про Нібелунгів»

Поема є цінним джерелом для вивчення світогляду, побуту та звичаїв придворно-рицарського середовища XII-XIII ст. Вона дає уявлення про будні та свята рицарських кіл: бенкети, полювання, рицарські змагання та інші розваги. Немало уваги в ній приділено рицарському поняттю честі, подружньої любові та вірності. Так автор змальовує Зігфріда як взірець хороброго рицаря. Так само значними є описи турнірів і битв, що дають нам уявлення про силу та доблесті лицарів.

Автор розкриває тему феодальної честі,показує ,що васали готові виконати будь-яку волю своїх панів, навіть битися зі своїми друзями. Також автор показує Пісня про Нібелунгів» як вираження феодально-рицарської ідеології. піднесення християнської релігії в німецькому середньвіччі.


documentalubcqb.html
documentalubkaj.html
documentalubrkr.html
documentalubyuz.html
documentalucgfh.html
Документ Пісня про Нібелунгів» як вираження феодально-рицарської ідеології.